HIPNOZLA  TEDAVİ  (HİPNOTERAPİ)

   Soru: Hipnoz nedir?

   Cevap:Hipnoz,çevrenin bilincinde olmanın ve kritik kontekstüel değerlendirmenin nispi olarak askıya alınmasıyla birlikte ortaya çıkan, uyarılmış bir fokal konsantrasyonun söz konusu olduğu, kontrollu ve belirli bir yapıya sahip bir disosiasyon olarak kabul edilebilir.   Hipnotik trans , ne uyku ne de uyanıklıktır.Bu  durumdaki kişi  bilinç kaybı olmadan farklı bir  bilinçlililk boyutuna geçmiştir.(20,25,40,56,74,84).

   Soru: Hipnoz  yardımı ile hangi hastalıklar tedavi edilebiliyor?

   Cevap:Hipnozun tedavi alanında kullanımına "hipnoterapi" denmektedir.Belli bir eğitim sonunda hemen herkes  hipnoz yapabilir. Hipnoterapi ise özellikle ruhsal bozukluklarda  modern psikiyatrik tedavi yöntemleri (dinamik yönelimli psikoterapiler, davranış terapileri, bilişsel terapiler ve supportif terapiler, v.b.nin) hipnoz altında yapıldığı   karmaşık bir yöntem olup,bu yönde eğitim görmemiş bir kişinin   bunu yapması,hatta yapmaya yeltenmesi  bir  inşaat işçisinin uzay  mekiğindeki  bir arızayı  gidermeye çalışması kadar saçmadır. Yukarıda geçen  modern psikiyatrik terapi yöntemleri hipnoz altında  veya hipnoz içinde iken uygulandığında inanılmayacak kadar kısa zamanda ve inanılmayacak kadar etkin olabilmektedir. Üstelik, örneğin; uçaktan korkan birisinin bu korkusunu yenmek için tedricen,alıştıra alıştıra  duyarsızlaştırma (sistemik desensitizasyon)veya  korktuğu şeyle karşı karşıya getirme (exposure)  gibi davranış terapilerinden birini yapacağımızı düşünürsek, uçaktan korkan hastanın bizzat havaalanına götürülerek ,  günlerce alıştıra alıştıra uçakla karşı karşıya getirmemiz gerekmektedir. Bu kadar masraflı ve uygulanması güç bir terapi, hipnotize olmuş kişinin  iyice gevşetildikten sonra, hiçbir sıkıntı duymadan hayalen havaalanına gitmesi,uçağa binmesi ve uçması ile  korktuğu şeylerin olmadığını da  görerek  çoğunlukla birkaç seansta bu
 korkusunu yenmesi , ancak hipnoterapiye çok küçük bir örnek olabilir.

   Hipnoterapinin Kullanılıp Etkin Olduğu Hastalıklar ve Bozukluklar :

   1- Çeşitli Ameliyatlar (Narkoz kullanmadan) ; apandisit,sezeryan,tiroid,safra kesesi,mide, barsak,yemekborusu,karaciğer vb.ameliyatlarında (9,17,20,28,46,51,74),diş hekimliğinde (17,20,46,98); plastik cerrahi alanında (73).
   2- Bağımlılıkların tedavisi (alkol,sigara,uyuşturucu (13,26,38,45,48,50,60,117),
   3- Kilo problemlerinde (diyetsiz,açlık hissini yok ederek,alınmaması  gıdalara karşı tiksinti vererek) (12,49,72),
   4- Cinsel sorunlar,erkeklerde psikojen empotans (peniste sertleşme olmaması,erken boşalma; cinsel istek azlığı veya aşırı cinsel istek vb.) (40,74); kadınlarda vaginismus (cinsel birleşmenin olamaması), ağrılı birleşme, cinsel istek azlığı vb.(27,40,74).
5- Tüm ağrılı durumlar(romatizmal,baş ağrıları, gerilim, migren, zona zoster, trigeminal nevralji, kansere bağlı ağrılar vb.) (5,11,16,18,36,53,58,63,66,68,95,96,99).
6- Okuma, hafıza ve öğrenme kapasitelerinin artırılması ve öğrencilerde ders çalışmanın teşviki, yabancı dil eğitiminde ve çeşitli kurslarda başarının artırılması vb.alanlarda) (4,6,7,23,24,33,34,35,41,42,57,61,90,100,101,103,104,105,107,110,111,112,113,114,115,116,120),

   7- Yanıkların tedavisi (ağrısız,hızlı iyileşme) (22,47),

   8-Kekemelik, tik bozuklukları, tırnak yeme, psikonevrotik bozukluklar (obsesif-kompulsif bozukluk,anksiyete, depresyon, fobiler, panik bozukluk vb.) (31,33,37,40,65,85), yeme bozuklukları  (bulimia,anoreksiya nervosa) (55), gece işemeleri (19,52,90), psikoanaliz, hipnoanalizde (10,102) ve çeşitli ruhsal bozuklukların tedavisinde (31,37,40,65,85),

   9- Uyku bozuklukları (40).

   10-Uyum bozuklukları (40).

   11- Astım ,nefes darlığı (23,21,43,62,121).

   12- Çocukların çeşitli ruhsal bozukluklarında  (gece işemeleri, eğitim sorunları, davranış bozuklukları, v.b)
   (1,6,54,57,78,88) ve ders çalışmalarını teşvikte (109).

   13- Kanserlerde (gerek tümörün iyileşmesine katkıda bulunarak, gerek kansere bağlı ruhsal bozukluklarıdüzelterek ve gerekse de kanser ağrılarını yok ederek) (5,30,63,64,71).

   14- Çeşitli psikosomatik hastalıklarda (mide ve oniki parmak barsağı ülserleri (14,97), kolitis ulseroza (40,74), bronşiyal astım (21,23,43,62,93), nörojenik mesane (67) spasmotik  tortikollis (boynun dönmesi-tutulması)(59), tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı (118),Raynaud hastalığı (39,95), çeşitli kalp hastalıkları (40,74),inatçı kusma-bulantıların tedavisinde (8,32) vb.oldukça faydalıdır,

   15- Günlük stresler  sonucu oluşan gerginliklerde bedensel ve zihinsel gevşeme amacıyla (15,37),

   16- Hemofilide kan ürünü ihtiyacını azaltmada,hemofiliakların diş ve cerrahi girişimlerinde kanamayı azaltmak amacıyla (44);herpes simpleks tip II tedavisinde (29,82);

   17- Çeşitli ağrılı ve hastanın korktuğu tıbbi tetkiklerde (79),

   18- Psikojenik kısırlıkta (83),

   19- Allerjik hastalıklarda (83,87),

   20- Yetenekleri artırmada (sporcu,sanatçı,müzisyen,tiyatrocu vb.)(62,92,93,106,119).

   21- Rehabilitasyonda (91,108).

   22- Ağrısız,narkozsuz doğum yaptırmada (89,94).

   Soru : Kimlere Hipnoterapi Yapılabilir?

   Cevap: Hipnoz fenomeni, danışan (hasta) ile hipnozitor arasındaki karşılıklı ilişkinin kuvvetli oluşuna bağlıdır.Danışan kendisini rahatça serbest bırakabilir ve kendini emniyet içinde hissederse,hipnotizör-denek ilişkisi tamdır.Yapılan araştırmalarda insanların 85-95´inin hipnotize olabildikleri anlaşılmıştır.En iyi hipnotize olabilenler zeki ve aydın insanlar, dikkatini iyi toplayabilenlerdir.   

  Sonuç olarak : Hemen hemen her  istekli kişi hipnotize olabilmektedir.

   Soru : Hipnotize edilemeyenler kimlerdir ?

   Cevap : Geriye kalan %5-15´lik nüfustan hipnotizörle kooperasyon (ilişki)  kurmasına engel zeka  geriliği olanlar, sağır-dilsizler, ağır akıl hastalığı olanlar ve dikkatini toplayamayanlar ve bunama hastalıklarına sahip olanlar hipnotize edilmemektedir (20,25,40,56,74).

   Soru : Hipnozun yan etkileri var mıdır? Veya hipnoz yapılmaması gereken insanlar var mıdır  ?

   Cevap : Hipnozun bilinen bir yan etkisi yoktur, ancak yine de hipnoz yapılacak
   hastanın ehil ve deneyimli kişilerce seçildikten sonra hipnoterapiye alınması gerekir.
   Çok az sayıdaki insana hipnoz yapılmaması gerekir. Bu yüzden hipnoz
   psikiyatrsitlerce yapılmalıdır. Veya hipnoterapi yapılacak kişinin psikiyatri  uzmanınca
   görülüp, değerlendirilip, konsultasyonu sonucunda hipnoterapiye engel bir ruhsal
   bozukluğu  olmadığı anlaşıldıktan sonra hipnoterapiye alınmalıdır(75,76).

   Soru : Hipnozun akupunktürle ilgisi varmıdır? Akupunktüre üstünlükleri var mıdır?

   Cevap : Akupunktur de belli hastalıklarda etkili ve değerli bir tedavi yöntemidir.Ancak akupunktür ve hipnozun etki mekanizmaları birbirinden çok farklıdır. Akupunktürün refleksonojenik yönden ve bazı nörotransmitterler (serotonin, asetilkolin, endorfinler, enkafalinler vb.)´ın salınmalarını değiştirerek etkili olduğu bugün ispatlanmıştır. Hatta akupunktürle tedavi sırasında telkinin (bir nevi hipnozun) araya girip girmediği dahi tartışılmıştır. Bunun için bir morfin antagonisti (etkileri yokedici) olan naloxon kullanılmıştır.Akupunktürün iç morfin (endojen morfin=endorfin)leri artırarak ağrı hissini ortadan kaldırdığı bilindiğinden, akupunktür anestezisi yapılan hastaya naloxon enjeksiyonu,ağrı hissinin yeniden doğmasına yol açarken, hipnozla anesteziye edilen kişilere yapılan naloxon hipnozun sağladığı anesteziyi etkilememiş olması ile bu görüş daha da desteklenmiştir. Ayrıca hipnozda vücuda herhangi bir cisim batırılmadığı gibi, herhangi bir elektrik akımı vb.gibi şeyler verilmemektedir.Yani akupunktür tedavisi için, akupunktür yapılacak kişinin akupunktür ekipmanlarının (alet-edevat) bulunduğu bir yere gitmesi gerekir.Hipnoz da ise, yer ve zaman söz konusu değildir.Hipnoz ve hipnoterapi her zaman ve her yerde gerçekleştirilebilir.Hipnoterapi seansları sırasında öğretilen otohipnoz (kendi kendine hipnoz) ile hastalar tedavilerine kendileri evlerinde devam etmektedirler.Hastalar uzak mesafelerde olsalar bile telefon aracılığı ile hipnoterapinin yapılabilir olması; akupunktür de dahil olmak üzere başka hiçbir tedavi yönteminde bulunmayan, hipnoterapinin en çarpıcı üstünlüğüdür (80,81)

   Soru:Hipnozla bir insanın geriye götürülerek bundan önceki hayatları  olduğu iddia ediliyor. Diğer birdeyişle  "reenkarnasyon =ruhun beden değiştirmesi" gibi bir inanç sistemine taraftar  toplanmaya çalışılıyor. Bu durum da insanlarıı hipnoz hakkında yanlış düşüncelere itiyor.Bu konularda neler söyleyebilirsiniz?

   Cevap: Her şey iyiye de kullanılabilir, kötüye de. Örneğin ; ateşi hayatımızdan silip atmamız mümkün değildir.Adeta onsuz medeniyet olamaz. Ancak bir kibritle  yıllarca üzerinde yüzlerce kişinin çalışıp emek verdiği bir eseri, örneğin bir sarayı,  ormanı v.b. yok etmek mümkündür. Ateş(enerji)´i kötüye kullanılabilir diye nasıl hayatımızdan silip atamıyorsak, bahsettiğiniz şekilde bazı grupların hipnozu kötüye kullanmaları  hipnozun özellikle tedavide kullanılmasına engel değildir. Zaten  Amerikan ve İngiliz Tıp Birlikleri hipnozu  tedavi gayesi ile kullanma dışında bu çeşit kullanılmasına izin vermemişlerdir. Bu nedenle hipnozun bir inanışı,bir dini, bir felsefeyi yaymak için kullanılması onun kötüye kullanılması demektir ki, bu durumu onaylamak mümkün değildir.


Eklenme Tarihi : 19.11.2007 17:38:37
Okunma : 1123Kaynak : http://www.zeded.com/Konu.asp?ID=826